Söndagsöppet

Lennart och Wivika Wärme håller öppet i klubblokalen för såväl medlemmar som allmänheten och visar ANA-utställningen.

Kl 16.00 börjar Ångvagnsektionens Årsmöte