Styrelse

Automobilsällskapets styrelse 2019

Ordförande: Urban Nyblom

Tyras väg 29, 611 50 NYKÖPING
Tel: 070-214 14 64
urbannyblom@yahoo.se

 

 

 

 

___________________________________

Sekreterare: Elisabeth Granath

Elisabeth

Kila, Vik, 611 90 Ålberga
Tel: 073-807 30 49

egkilavik@gmail.com

 

 

 

 

___________________________________

Kassör: Monica Olsson

 

 

Pegevägen 23, 611 72 STIGTOMTA

Tel 070-402 36 86
beriro@telia.com

 

 

___________________________________

Ledamot 1: Torsten Olsson

Thorsten

Pegevägen 23, 611 72 STIGTOMTA

 070-651 06 79
motol@telia.com

 

 

 

 

 

___________________________________

Ledamot 2: Anders Jansson

Skyttelvägen 1, 611 57  Nyköping
Tel: 0155-28 48 62 eller 070-588 48 62
anders@j-zon.se

 

 

 

 

___________________________________

Vice Ordförande: Per Sjölund

Sturevägen 11, 611 56  NYKÖPING
Tel: 0155-97087 eller 070-551 13 38
per.sjolund55@gmail.com

 

 

 

 

 

 

___________________________________

Vice sekreterare: Åsa Sjölund          

            Sturevägen 11,

611 56  NYKÖPING                                

            Tel: 0155-97087 eller 073-2040370                                                                                         asa.sjolund@gmail.com

 

 

___________________________________

 

Suppleant 1: Gunnar Eriksson                      Skräddarstugan   611 94  NYKÖPING                                                                              Tel: 0155-227976                                                                                                                vitberga2@gmail.com  

 

 

___________________________________

 

Suppleant 2: Leif Thor

P1030222

 

Vales väg 13, 611 50  NYKÖPING

Tel: 0155-574 65 eller 070-759 57 36

lohthor@bahnhof.se

 

 

 

 

___________________________________

Försäkringskommitté: Ingvar Lindqvist, Leif Wahlström, Göran Herbring

Teknisk och miljökommitté:  Anders Jansson, Björn Lindeberg    Kjell Svensson 

Rallykommitté: Urban och Sonja Nyblom, Ola och Marie Löfgren  Mats Julér

Hamnkommitté: Urban Nyblom, Thorsten Olsson, Anders Jansson, Leif Thor,  Hasse Devell

Medlemsregistrator: Elisabeth Granath

KM-redaktör: Urban Nyblom

___________________________________

REVISORER

Björn Koefoed, Ängstugevägen 7, 611 61 NYKÖPING                                                    Tfn: 0155-26 05 71 eller 070-97054 71

Jimmy Lindell, Jupitervägen 10, 611 60  NYKÖPING                                                    Tfn: 0155-28 14 73  eller 0155-771 36

VALBEREDNING
Geire Wetterström, Vinterhyttan, 611 95 NYKÖPING,                                                Tfn: 0155-22 41 85                                                                           

Eva-Marie Ruus, Stensborgsvägen 3A, 611 67 NYKÖPING                                        Tfn 0155-21 34 41