Klubben

Historik

Automobilsällskapet i Nyköping bildades 1968 och är en förening för alla med teknik-historiskt intresse. De flesta medlemmar äger ett eller flera fordon, men det finns inget krav på fordonsinnehav. Teknikintresset är den gemensamma nämnaren. Det finns inte heller någon generell åldersgräns för fordonen, utan det centrala är att de är motorhistoriskt intressanta. Ur skattesynpunkt definieras en veteran som ett fordon som är minst 30 år gammalt och då inträder skattefrihet. Genom klubben kan man teckna försäkring för veteranfordon och då gäller en 20-årsgräns för veteraner. Men det finns till och med en försäkring för ”Blivande klassiker” där årsmodellsgränsen för närvarande ligger på 2010 års modell för fordon som är utpräglat motorhistoriskt intressanta. Ordet veteranfordon är alltså mycket tänjbart.

Klubbens äldsta fordon är en Newton Bennet från 1913 och det finns ca 300 fordon som är mer än 40 år gamla. Alla är dock inte körbara, utan många medlemmar har pågående renoveringar. Antalet medlemmar hösten 2020 är ca 420, varav nästan 28% är kvinnor. 93% av medlemmarna bor i Södermanland och ca 52% i Nyköping.

Här kan du läsa klubbens stadgar: Automobilsällskapets stadgar

Motorhistoriska Riksförbundet

bildades 1969 och vår klubb har varit medlem sedan dess. MHRF är ”Klubbarnas klubb” och tar till vara veteranhobbyns intressen gentemot myndigheterna, har internationella engagemang, administrerar veteranfordonsförsäkringen m.m.

Renoveringspriset ”Ingemar Englunds Minne”– en utmärkelse till duktiga renoverare.

Ingemar Englund var en färgstark medlem som gick bort alltför tidigt 1992. För att hedra hans minne instiftade Lars Einar (en av grundarna till Automobilsällskapet) den här renoveringsutmärkelsen 1995.

Lars Einars egen motivering till priset: ”Detta pris är instiftat för att hedra en av de allra första veteranentusiasterna i Nyköping. Ingemar ”Vicky” Englund var en person som inte enbart hade många visioner. Han hade också den hantverksskicklighet som krävs för att få ett projekt klart. Många drömmar kunde dock aldrig förverkligas på grund av sjukdom, generös hjälpsamhet mot vänner och alltför tidig bortgång. Mitt syfte med att ta initiativet till ”Ingemar Englunds Minne” är att stimulera Automobilsällskapets medlemmar i deras renoveringsarbeten.” Priset delas ut årligen på årsmötet, till den klubbmedlem som under året innan slutfört en omfattande renovering av ett fordon i enlighet med MHRFs regler, dvs nyrenoverat till originalskick. Sällskapets Försäkringskommitté bedömer kandidater och ger förslag till styrelsen som beslutar. Vid jämförbara renoveringar kan priset delas.

Pristagare genom åren:

1995     Carl Fransson, Ford Eifel 1938

1996     Carl Fransson, Durant 60 1929

1997     Carl Fransson, Studebaker Champion 1939

1998     Bo Bringborn, Jaguar 3.4S 1965

1999     –

2000     Ingvar Lindqvist, Volvo PV444 E 1953

2001     Åke Pettersson, Saab 96 1962

2002     Pelle Nilsson, ”Lusthuset”

2003     –

2004     Bert Lehnberg, Racerbil i Nordiska Specialklassen

2005     Björn Thyselius, T-Ford 1922

2006     Tord Persson, M.G. MGB 1964

2007     Jan o Gunilla Malmqvist, BMW 501 1958

2008     Rolf o Helena Lindgren, Aero 30  1934

2009     Sigurd Stensmar, Volvo PV 544, 1965 OCH Ingvar Lindqvist, Alfa-Romeo Sprint GTV, 1967

2010     Rolf och Helena Lindgren, Aero 662, 1931 OCH Hasse Ericsson, B-M 425 Terrier, 1959

2011     Lars Einar, Ford Model A, 2-door Roadster, 1931

2012     Hasse Johansson, Buick 27X, 4-d Phaeton, 1929

2013     Gösta Lindgren, Renault R8 Gordini, 1968

2014     Hans Bergentoft, Norton Manx CSI, 1930

2015     Håkan Nilsson, Heinkel Tourist 1956 OCH  Leif Dovhammar, Crescent                             Skoterett 1964

2016     Arne Lindstrand, VW Karmann-Ghia 1970

2017     Håkan Lundstedt, Lincoln Continental V12, 1948

2018     Jan Hellström, M-B 220 B-cab 1952 OCH Leif Wahlström, Sarolea 1929

2019     Gunnar ”Barret” Skog, Saab 93 1959 OCH Henry Hammar Ford Mustang 1965

2020 Ingvar Lindqvist, Alfa Romeo Giulietta Berlina 1956 OCH Hans Bergentoft, Ford Prefect 1949