Veteranfordonsförsäkring genom MHRF

Försäkringen är avsedd för bilar och MC t.o.m. 2002 års modell och kan tecknas genom klubben när man har blivit medlem.  Försäkringen är en del av MHRF:s verksamhet och vi har försäkringsansvariga i klubben som är utbildade av MHRF för att kunna besikta fordon. Att ha veteranförsäkring är ekonomiskt fördelaktigt, men innebär också att man inskränker användandet av fordonet till enbart nöjeskörningar.

Mer infomation finns på MHRF:s webbplats

Besiktningsmän

Automobilsällskapet har tre utbildade och godkända besiktningsmän, kontakta någon av dessa om du är intresserad av försäkring:

Ingvar Lindqvist (försäkringsansvarig)
0155-21 34 41, 070-751 50 24

Leif Wahlström (specialkunskap MC)                                                                                       073-970 90 76

Göran Herbring (specialkunskap franska bilar)                                                                           073-386 69 99