Galet galen kväll med galna prylar den 15 mars

Kvällen började riktigt galet när vi fick elproblem i huset, en fas slogs ut och kaffevärdarna fick skyndsamt leta rätt på en krets med kräm i. Det fixade de bra så de nästintill 40 deltagarna kunde få sitt kaffe och sina mackor.

Det var en imponerande samling ovanliga, och t o m galna prylar som Nisse Olander från Norrköping hade dukat upp. Mestadels litet annorlunda verktyg, men också knasiga biltillbehör som t ex kaffekokare och dammsugare för cigarettuttaget, isskrapor med uppvärmning, oljesticksavstrykare att montera i motorrummet, högertrafikspåminnare för instrumentbrädan, kompass för instrumentbrädan mm, mm Till sin hjälp hade Nisse kompisen Gunnar Skog och tillsammans gjorde de en intressant och humoristisk presentation av ett urval prylar.

Testosteronstinn träff på Internationella Kvinnodagen

Att uppmärksamma internationella kvinnodagen genom att arrangera en go-kartkväll med 95 procentigt manligt deltagande skulle kunna ses som litet provocerande, men nu var det ju så att arrangemanget var flyttat från en vecka tidigare!!

Intresset var stort både för att köra och att vara publik så ett drygt tjugotal medlemmar dök upp till banan på Hotell Sunlight. Kvällen började med att Norton Andreasson berättade om sin spännande karriär som professionell go-kartförare. Sedan var det dags att provköra och då växte hornen på många – en del med god racingvana och en del rena nybörjare.

I protokollet för kvällen ser det ut som om Anders Olvén blev kvällens och klubbens klarast lysande stjärna med rutinerade Bosse Johborg på andra plats, Anders o Abbe Jansson på tredje och fjärde, Lars Johansson på femte och en av kvällens två kvinnliga deltagare, Elsa Deutgen på sjätte plats. Huvudsaken var emellertid att alla som var där hade en rolig kväll. Tråkigt för alla som fick lov att avstå p g a förkylningar!

Nygammal styrelse på årsmötet den 18e februari

Till 6 sjundedelar gammal styrelse, fr v Åsa och Per Sjölund (ledamöter), Anders Jansson (ledamot), Urban Nyblom (ordförande), Elisabeth Granath (sekreterare), Björn Lindeberg (ledamot) och nyvalde kassören Per Gustafsson.

Trots ett underskott på drygt 10 000 kr så beviljades styrelsen ansvarsfrihet för år 2022. Två ledamöter avgick ur styrelsen och avtackades högtidligt: Leif Thor efter sex år och Monica Olsson efter tio års styrelsearbete. Per Gustafsson valdes till ny kassör och Monica utsågs till ”Senior Rådgivare i Ekonomiska Frågor” – en befattning utanför styrelsen, men med i första hand ett stöd för den tillträdande kassören.

Avgående kassören Monica Olsson med fina blommor.

I samband med årsmötet delades årets utmärkelse för ett gott renoveringsarbete ut till Tomas Strandberg som har renoverat en Volvo Amazon 1965 till det skick och standard hans första ungdomsbil hade. En av klubbens idogaste renoverare Ingvar Lindqvist fick ett hedersomnämnande för renoveringen av en annan Amazon, nämligen en Kreidler Amazone, moped från 1957.

Förra årets renoverare Gunnar Skog lämnar över vandringspriset till Tomas Strandberg. Ordföranden Urban Nyblom framför gratulationer.