Medlemsträff med föredrag

Den här kvällen ska vi få lära oss skaffa en bisyssla – eller snarare få veta allt om biodling,  en litet annorlunda kulturgärning än den vi normalt ägnar oss åt.

Som vanligt serveras fika från 17.00 och ”bina släpps ut” 18.15