Ångans Dag i Vrena i ångande värme

Den otroliga värmen ställde till problem för Ångans Dag – det blev inget ånglok i turerna från Oxelösund till Vrena! Det var helt enkelt för stor brandrisk för att man skulle våga köra ångloket.  Om det var värmen som ställde till det för vår egen utställning skall vara osagt, men det var faktiskt bara fem medlemmar som dök upp i veteranbil!! Därtill kom ungefär fem som inte var medlemmar – OCH viktigast av allt:  Erling Karlsson från Älvsjö kom med sin Stanley Steamer från 1906 och gjorde några bejublade uppvisningskörningar.  På SN.TV finns rörliga bilder från dagen.

 

I samband med evenemanget valde vi att bilda ”Automobilsällskapets Ångvagnssektion” som kommer att engagera sig i byggandet och handhavandet av Norbergs ångvagn från 1838. Ett tiotal personer var med på mötet som valde Ingemar Persson till ordförande för föreningen och Urban Nyblom till sekreterare, kassör finns på förslag, men fanns inte med på mötet.  Föreningen kommer att ha tre syften: a) Att möjliggöra byggandet av Norbergs ångvagn, b) Att forska om ångteknisk historia och specifikt om Norbergs liv, c) Att  dokumentera, förvalta och handha hanteringen av ångvagnen.