Besök hos Stig Fransson, Kungsör

Vi har fått en inbjudan att delta i en utflykt med AHK, Eskilstuna till motorhistorikern Stig Franssons intressanta garage utanför Kungsör lördagen den 13 november. Avfärd från klubblokalen kl 08.00 för den som vill samåka, annars samling kl 10.00 vid Kungsörs järnvägsstation där vi träffar våra vänner från AHK. Stig Fransson har deltagit ett flertal ggr i våra aktiviteter här i Nyköping, bl.a. i Jubileumsrallyt 2008 då han körde sin fantastiska Darracq Sport Cloverleaf från 1924.

Darracq 1924

AHK-E ordnar med fika och därför måste jag kunna meddela hur många som kommer från oss – meddela mig (Urban N) senast onsdag den 10 november på tel 0155-58002, 070-2141464 eller info@automobilsallskapet.se