Träffpunkt 80 på Gryts Säteri

Kopia av 2010-09-19 013

Rapport av Thorsten Olsson:    Eftersom det var speciell inbjudan för fordon med ”pop-up-lights” så var det ju givet att min Porsche 924 var högaktuell – och den hamnade också i främsta ledet vid Gryt.

Kopia av 2010-09-19 018

 Bilen väckte stor uppmärksamhet såväl från Sörmlandsbygdens reporter som från Klassiker som menade att de här bilarna fick obefogat dålig kritik från början.

Totalt räknades 350 fordon in och av dessa var säkert 100 ”pop-up fordon”. Det som blev showen med dessa var att alla skulle vid en given signal fälla upp strålkastarna samtidigt – därefter gjordes ”vågen” – KUL! 

Kopia av 2010-09-19 014

Från Automobilsällskapet sågs förutom undertecknad även Leif Wahlström, Malmqvists, Wärmes, Ove Almqvist, Anders Olvén, Lennart Hjelte, Gunnar Erikssson och Elisabeth Rundqvist.

Kopia av 2010-09-19 004

Enligt mig som var på Gryt för första gången var det en mycket angenäm upplevelse. Platsen är helt fantastisk och vädret bestod av sol och värme.

Skrivet med värme av Thorsten Olsson, bilder Leif Wahlström.