Internationella Kvinnodagen firades på klubben

Se en så glad bagare som ställde upp med sitt förstlingsverk! Gösta Lindgren var en av de herrar i föreningen som hyllade våra kvinnliga medlemmar med egenhändigt bak. Det var osedvanligt många på klubben i söndags och den kvinnliga fägringen stod i proportion till de 28% som kvinnorna utgör i medlemskadern. Heja tjejer!