Nygammal styrelse vald i Automobilsällskapets Ångvagnssektion

Den 16 mars genomfördes årsmöte i Ångvagnssektionen och alla i styrelsen omvaldes – alltså ett mycket odramatiskt årsmöte. Här ses den nygamla styrelsen utom Olof Wallén som fanns på annan plats i lokalen vid fotograferingen.

Fr v Lennart Wärme, Geire Wetterström, Urban Nyblom, Åke Nilsson, Rojne Pettersson och ordföranden Ingemar Persson Saknas: Olof Wallén