VÄLBESÖKT SAROLEA-KVÄLL 6/3

Temakvällen om det belgiska MC-märket Sarolea lockade 54 personer till klubblokalen – vi hade bjudit in MCHK Sörmland och det var roligt att så många hörsammade inbjudan. Kvällens föreläsare var Leif Wahlström och Hasse Bergentoft – båda sarolearenoverare och vi fick en ordentlig redovisning av historien om det belgiska MC-märket som startades på 1890-talet av Josef Sarolea och blev Europas största tillverkare med som mest 6000 anställda. På 1970-talet blev konkurrensen från japanska tillverkare för stor och företaget gick i konkurs.

Leif och Hasse berättade också om vedermödorna med att renovera sina cyklar och Leif hade en omfattande bilddokumentation. Dessutom hade de två MC på plats: Leifs färdigrenoverade som han fick renoveringsutmärkelsen för och Hasses som är ungefär halvvägs i renoveringen. Publiken fick förstås känna på grejerna och ställa nyfikna frågor. Med andra ord en mycket lyckad kväll som Leif och Hasse skall ha all heder av att ha ordnat för oss.