Årsmöte den 17 mars i Ångvagnssektionen

Årsmötet hölls inför 13 st deltagare och eftersom revisorerna hade godtagit alla våra åtaganden så beviljades styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017. Finanserna var ganska nergångna i slutet av 2017, men har avsevärt förbättrats under 2018 genom samarbetsavtal med SSAB värt  10 000 kr, bidrag från Sörmlands Sparbank på 10 000 kr, hyresbidrag från Nyköpings kommun med 12 000 kr, hyreslättnad från ASN med 6 000 kr och uthyrning av vagnen till Stadsvakten för 3000 kr. Bidrag från Riksantikvarieämbetet  har sökts på 40 000 kr men besked kommer först i juni.

Lennart Wärme valdes in i styrelsen och för övrigt blev det omval.

DSCF5756

Fr. v: Ingemar Persson (Ordf), Urban Nyblom (Sekr), Lennart Wärme (Nyinvald), Rojne Pettersson (Kassör), Geire Wetterström (Ledamot) och Olof Wallén (Ledamot)   Åke Nilsson saknas