VÄLBESÖKT ÅRSMÖTE DEN 17 FEB

Drygt 50 medlemmar bevistade årsmötet och varken mötesdeltagarna eller revisorerna hade något att anmärka på styrelsens skötsel av föreningen 2017 varför ansvarsfrihet delades ut. Enda föränd-ringen i styrelsen blev att Lars Annerstedt avgick och Per Sjölund invaldes. Fr v på bilden: Anders Jansson, Urban Nyblom, Per Sjölund, Monica Olsson, Leif Thor, Elisabeth Granath och Thorsten Olsson.

DSCF5711

ÅRETS  RENOVERARE BLEV  HÅKAN  LUNDSTEDT,  JÖNÅKER

Efter många års renovering blev Håkan klar med sin Lincoln Continental V12, 1948 under hösten 2017 och bättre kandidat till renoveringspriset kunde vi förstås inte hitta – en fantastisk bil i ett fantastiskt skick. Tilläggas bör att under samma tid har Håkan också renoverat sig själv genom att han råkat ut för maximalt med kroppsliga problem och därför har renoveringen dragit ut på tiden.

 

DSC_0035

DSC_0007DSC_0013DSC_0031DSC_0023DSC_0026