Hamnträff, Tema: Cabbar (f.d. Topless)

En salig blandning av öppna bilar från alla möjliga länder. Alla skall vara minst 10 år gamla och av klar samlarfordonskaraktär, s.k. ”Blivande Klassiker” men det är bara de äldsta som vi placerar på kajen.