Flyg- och Motordagen på Skavsta

Kl 10.00 – 16.00

Flyguppvisningar, flygbuller, intressanta flygplan på plattan hela dagen

Veteranfordonsparkeringar med gratis entré för föraren. Alla motorhistoriskt intressanta fordon oavsett årsmodell äger inträde. Speciell parkering för fordon med flyghistorisk anknytning t ex Rolls-Royce, BMW, Mercedes-Benz, Saab, Volvo, Messerschmitt, Heinkel, Fiat, MG, Armstrong-Siddeley samt Ford Mustang och Triumph Spitfire.

Concours de Charme med i förväg utvalda bilar. Publiken röstar på sin favorit.

Ångdrivna landsvägsfordon visas – den äldsta med ursprung från 1830-talet

Svempa-lastbilar från Saab-Scania Södertälje

50-år Högertrafikomläggningen   Alla som kommer i utställningsfordon får köra vänstertrafik in på området (men högertrafik hem på e.m.). I Automobilsällskapets klubblokal finns en intressant utställning om Högertrafik-omläggningen med filmer och autentiska bilder.

Rallysimulator finns i Automobilsällskapets klubblokal – vågar du köra?

Speciella parkeringar för medlemmar i MCHK och i Iron Horse