Automobilsällskapet på Bomässan

Vi är inbjudna av Nyköpings  Kommun att finnas med i Jubileumsmontern på mässan där vi kommer att informera om Hamnträffarna, Gästabudsrundan och Flyg- o Motordagen. Janne o Gunilla Malmqvists BMW 501-6, 1956 kommer att finnas i montern båda dagarna 10.00-16.00.