TRÄFFPUNKT 80

För tredje året arrangerar tidningen Klassiker (nu i samarbete med MHS) en träff för 80-talsfordon på Grytbergs Säteri utanför Stjärnhov. Förra året deltog ca 400 fordon och inget tyder på att intresset skulle vara sämre i år. Häng med på en träff som fokuserar på det yngsta klassikerdecenniet!  Mer information finns på www.traffpunkt80.se