Välbesökt Extra Allmänt Medlemsmöte på Skavsta

Ca 60 personer hade valt att besöka Officersmässen på Skavsta och den eventuellt nya klubblokalen som presenterades av styrelsen och därefter medverka vid det första Extra Allmänna Medlemsmöte som någonsin hållits i Automobilsällskapets historia. Den enda frågan som stod på dagordningen var om styrelsen skulle få mandat att fortsätta förhandlingarna med Skavsta Flygplats och dessutom skriva avtal om klubblokalen. Ett krav från flygplatsen som krävde mycket diskussion var huruvida vi ska ställa upp och måla delar av huset, men till sist så kom vi fram till att vi ska göra detta, men att det givetvis är ett frivilligt åtagande av medlemmarna.

I den varma sommarkvällen så måste vi konstatera att trots vädret känner medlemmarna ett stort ansvar för framtiden och vad vi kan göra av Officersmässen. Det kändes bra med det stöd som förevisades av de deltagande medlemmarna.

DSCF4014

DSCF4023DSCF4022

DSCF4016