Ångvagnssektionens andra årsmöte sedan starten

Årsmötet hölls på Påljungshage söndagen den 13e mars. Revisorerna hade inget att invända mot hur styrelsen hade skött uppdraget under 2015 och mötet beviljade ansvarsfrihet. Därför blev det också lätt att återvälja de styrelsemedlemmar som stod i tur att avgå eller fortsätta. Omval blev det för ordföranden Ingemar Persson, sekreteraren Urban Nyblom och ledamoten Olof Wallén.  Under 2016 kommer arbetet med ångvagnen att synliggöras vid många tillfällen, först på Sörmlands Motorsalong den 9 april, Ångans Dag i Mariefred den 4 juni och vid några tillfällen i hamnen.

DSCF3902