Onsdagsträff i Nyköpings Hamn

Premiärkväll utan tema – vi kommer att placera de tidigast anlända bilarna på bästa kajplats. En slags temakväll blir det ändå eftersom kommunen samtidigt arrangerar miljödagar vilket innebär att vår utställningsplats blir något begränsad. Två båtar kommer att ligga vid kajen, nämligen Briggen Tre Kronor och en båt från Kustbevakningen – besök ombord för allmänheten!  Musikkår från Musikskolan underhåller.