Klubbafton på PJH med föredrag

Fikat börjar kl 17.00 och 18.00 berättar Göran Berger om sin Austin-Healey Six som finns på utställningen och säkerligen också en del om Austin-Healeys historia.

OBS! Detta är sista klubbaftonen för säsongen – och förmodligen den sista på Påljungshage