Invigning av Kulturhuset Slottsvakten

Äntligen har kommunen kommit till insikt om att Kulturarvsalliansens medlemsföreningar behöver någonstans att visa upp sina samlingar och under juli – september upplåter kommunen f.d. Konstmuseet hyresfritt. Automobilsällskapet har flyttat ner sin fotografiska ANA-utställning från Påljungshage. Dessutom finns Industrihistoriska Föreningen, F11-Museum, Aktersnurran och Speedwaymuséet i stora konstsalen – i övriga rum finns t ex Trollerimuseet, Bokbindarföreningen Falsbenet, Bildgruppen m fl

Invigning kl 12.00

Mer information