Rekordmånga på kraftverkskvällen

Visningen av Nyköpings vattenkraftverk Storhusqvarn och Fors drog så många som 54 medlemmar och vår guide (och medlem) Tord Vejdal blev både förvånad och glad över att så många var intresserade av hans skötebarn. Det är nämligen så att han ensam sköter dessa två kraftverk och även verket i Harg – anställd av Vattenfall. Storhusqvarn är det äldsta verket med turbiner från 1932 medan Fors är så nytt som från 1942. Tillsammans producerar de tre kraftverken ungefär 4% av den energi som behövs i Nyköping – och det motsvarar den el som behövs för all gatubelysning i staden. Vi lärde oss också att den här typen av elkraftverk i befintliga vattenfall är de som är minst miljöpåverkande eftersom ingen uppdäm-ning eller torrläggning blir konsekvensen – vid Storhusqvarn används endast 20% av vattenflödet till elproduktion.