Öppet på Pål Jungs Hage

Kl 11.00-16.00 håller vi vinterutställningen på Pål Jungs Hage öppen. Det här hoppas vi kommer att bli en ny träffpunkt för ”bilkulturarbetare” under vintern – kom och snacka bil (eller MC) och trivs i en trevlig miljö. Utställningen kommer att växa under vintern i och med att Saab Parts kommer att komplettera med mer utställningsmaterial.