Protestera mot skrotningsförslaget!

Naturvårdsverket har kommit med ett förslag till nya regler kring bilskrotning och export av skrotbilar och beg. delar som inte tar någon hänsyn till de möjligheter som måste finnas för oss i motorfordonsrörelsen. Hela beredningen kan läsas på MHRF:s hemsida och det finns ett upprop mot det här förslaget på http://upprop.nu/KEFS. Gå in och protestera du också! Jag var inne idag (9 juli) kl 10.10 och har nr 4204 på listan och den ökar hela tiden. Urban Nyblom