Trafikkväll på NK-Villan den 23 nov

Det var glädjande att så många som 50 personer uppmärksammade den här satsningen som Automobilsällskapet gjorde på trafiksäkerhet. Förutom att Ruben Börjesson ledde oss på ett förnämligt sätt genom kvällen så fanns möjlighet att ställa frågor till honom och jag tror nog att en del frågetecken blev uträtade under kvällen. Dessutom delade vi ut små broschyrer från Transportstyrelsen med olika teman som ”Äldre i trafiken”, ”Köra med last” mm.  Möjligen kommer vi att återkomma i säkerhetsarbetet under våren.