Nynäsforskningen, delrapport 2

 pict2882.JPG         pict2883.JPG

I v42 fick Janne och Urban tillgång till ekolod och GPS-utrustning som de testade i Rundbosjön, denna gång endast för att lära sig instrumenten. Allvar blir det under v43 då södra viken skall finkammas i jakten på den förmodade automobilen. En besiktning av kalkbruket i Evedal på Nynäs mark har också skett i v42, men under den tid som automobilen förmodats ha dumpats var bruket i gång. 1939 lades kalkbruket ner och efter det har knappast någon 20-talsbil släpats ända dit! Vi har också fått ett antal tips på nu levande äldre personer som vi skall intervjua under vintern. Vi återkommer med rapport.

Under v 43 och 44 har vi testat med såväl ekolod som undervattenskamera lånad från Nyköpings Varv, men tyvärr har vi inte gjort några fynd. Nu börjar det vara så kylslaget att vi skjuter upp vattenaktiviteterna till i vår. Däremot skall vi ta kontakt med de äldre personer som kan ha minnen från den här tiden.

pict2876.JPG        pict2873.JPG