Välbesökt årsmöte

PICT5709Automobilsällskapets årsmöte som hölls på Parkudden i Stigtomta blev en välbesökt tillställning, totalt 54 medlemmar dök upp vilket är ett anmärkningsvärt bra resultat eftersom vi inte lockade med någon underhållning – om inte smörgåstårtan skall räknas dit. Mycket glädjande var att tre av klubbens grundare fanns med, nämligen Lars Einar, Ingemar Persson och Gunnar Levin – numera hedersmedlemmar!

Resultaträkningen för 2010 slutade på en bokförd vinst på drygt 1300 kr och en omslutning på ca 180 000 kr. Summa tillgångar vid årsskiftet är 213 880 kr. Man kan alltså säga att ekonomin är under god kontroll och eftersom revisorerna inte hade några anmärkningar så beviljades styrelsen ansvarsfrihet av mötet.

Jimmy Lindell avtackades med blommor och Anders Olvén återinträder i styrelsen efter några års frånvaro. Han kommer att ha en post som suppleant.

PICT5712Renoveringsutmärkelsen ”Ingemar Englunds Minne” för 2010 delades ut till två pristagare, nämligen Helena och Rolf Lindgren för renoveringen av en Aero 662 av 1931 års modell samt till Hasse Ericsson för renoveringen av en B-M Terrier traktor av 1959 års modell.098Lindgrens Aero 662-1931

Innan mötet avslutades med smörgåstårta tillkännagavs att styrelsen beslutat utse en ny hedersmedlem, nämligen Åke Pettersson. Åke har varit med i klubben nästan från start och har alltid funnits med och dragit i tåtar ofta som engagerad medlem i styrelsen. Åke har alltid arbetat försynt i bakgrunden och egentligen aldrig stått i rampljuset. Men fr o m nu  är han en av våra hedrade medlemmar. PICT5713