Bilen 125 år

Den 29 januari 1886 erhöll Carl Benz patent för sin självgående vagn och detta datum brukar anses som bilens födelsedatum. I Tyskland, och framförallt i Baden-Würtenberg kommer ”125 Jahre Automobil” att firas ordentligt hela året med många stora och festliga evenemang. Se till att ni uppmärksammar jubileet på hemmaplan! Själv kommer jag att ta mig ett litet glas Asbach-Uralt och utbringa. ”Prost, Automobil!” Nästa Öppet Hus i klubblokalen, den 2 feb, kommer att anknyta till jubileet!!!