Medlemsvecka på NK-Villan

Alla föreningar som är medlemmar i NK-Villans Vänner har fått möjlighet att marknadsföra sig under tiden 9-17 februari med utställningar i NK-Villan. Givetvis är vi med från Automobilsällskapet och vi har en monter som är bemannad lördag och söndag, annars obemannad men med ett bildspel som rullar och går hela dagarna. Vi delar ut vår nya broschyr och berättar om våra sommararrangemang. NK-villan är öppen 11.00-16.00 alla dagar utom måndagar.