Tema: Svenska bilar

Förutom Saab och Volvo förväntar vi oss någon Scania-Vabis från Södertälje och vi har också bjudit in Indigo 3000-Klubben (Jössecars) och Tjorvenklubben. Bilcenter som är kvällens sponsor kanske, kanske premiärvisar nya Saab 9-5!!!