Veteranvandring samt Öppet Hus i Klubblokalen

Veteranvandringen startar från parkeringen vid Ekensberg kl 09.30 Ring Janne Malmqvist om du vill hänga med! Tel 215042 eller 070-761 50 40  Öppet Hus är som vanligt 18.00-21.00