Veteranhobbyns framtid – diskussionskväll 4 nov på NK-villan

Det var drygt 60 personer som hörsammade vår inbjudan och förutom våra egna medlemmar kom det folk från NVBK, MCHK Sörmland och MCHK Östgyllen samt Grålleklubben – oerhört roligt med ett sådant gensvar. Peter Edqvist och Jan Tägt utnyttjade första timmen till att dels informera om MHRF, dels att berätta vad MHRF gör just nu för att underlätta för oss ”kulturbärare”. Det största problemet för många är tydligen Transportstyrelsen och ett stelbent förhållningssätt beträffande ursprungsbevis mm. Efter kaffet fick vi en redogörelse för den kommande reformeringen av bilbesiktningen av Johan Kerkenberg och Bengt Lewin från Bilprovningen i Nyköping. De framhöll att reformen knappast torde få några negativa konsekvenser för just veteranfordon, annat än att besiktningen troligen blir dyrare vilket har visat sig i alla länder där bilprovningen har blivit konkurrensutsatt. De berömde även alla veteranfordonsägare då statistiken tydligt visar att fordon aldre än 30 år har mycket få anmärkningar vid kontrollbesiktningarna, sämst resultat har fordon som är mellan 12 och 18 år gamla.  Eva Andersson, C-politiker i Nyköping och nämndansvarig för teknik och gator kastade in en brandfackla om att det faktiskt går att bygga om gamla fordon till såväl gas- som eldrift, men förstod också det historiska värdet i att bevara fordon i det utförande de hade från ”födseln”. Tyvärr fick vi inte någon representant för något oljebolag att närvara, men vi har skickat frågor till miljöavdelningen på OKQ8 och Thorsten Olsson redogjorde för de svar vi fått därifrån. Det mest dramatiska var att bensinbolagen i en snar framtid kommer att blanda i 10% etanol i den 95-oktaniga bensinen vilket kan få konsekvenser för gamla motorer, speciellt tvåtaktsmotorer som kräver oljeinblandning. Därför finns ett EU-beslut om att bevara den 98-oktaniga bensinen som vi befarat skulle försvinna i framtiden. Det var ju lugnande.

PICT4116PICT4121PICT4124Kvällen avslutades med en engagerad och engagerande diskussion om vad som händer i framtiden då vi kan se ett minskande intresse från ungdomar för våra fordon. Ungdomar lockas inte av att bevara fordon i ursprungsskick utan föredrar att kunna bygga om, trimma och personliggöra sina fordon. Här syntes en klar skiljelinje mellan de äldre deltagarna på mötet och framförallt Kalle Blixt som med sina 21 år verkligen kunde representera den uppväxande generationen. Kalles åsikter var intressanta och föranleder oss att fortsätta den här debatten i klubben och i styrelsen – en riktig väckarklocka kanske.

Ladda ner minnesanteckningar! Minnesanteckningar