Körkortskväll med Ruben Börjesson

Knappt 10% av klubbens medlemmar vågade komma den 5 april och testa sina slumrande kunskaper i trafikregler och trafiklagar. Tekniska kommittén hade förberett kvällen på ett föredömligt sätt och dessutom pepprat med att bjuda in Ruben Börjesson med specialkunskaper. Kvällen blev en riktig succé enligt de som deltog och alla kunde åka hem med stärkta kunskaper i bagaget.