Odramatiskt årsmöte 5 feb

Ordföranden Urban Nyblom hälsade välkommen till föreningens 52:a årsmöte…
…och lämnade över till mötets ordförande Kenneth Åbrink och mötessektreterare Gunilla Malmqvist. På bordet står en Saab 900 LS skuren i trä som föreningen fick i gåva av Torsten och Cajsa Åman.
Kassören Monica Olsson redogjorde för hur föreningen hade skött ekonomin under 2019 och fick applåder för det exemplariska arbetet som hade lett fram till ett överskott på ca 39 000 kr.
De cirka 50 mötesdeltagarna (mer än 10% av föreningens medlemmar) var nöjda med hur styrelsen hade skött sig under året och gav dem ansvarsfrihet.

Tanken var att 2019 skulle bli ett litet lugnare år efter stora satsningar de tidigare två åren, bl a med 50-årsjubileet, men i Verksamhetberättelsen framgick att antalet evenemang var hela 90 st inklusive hamnträffar, medlemskvällar och ÖppetHus-söndagar – inte illa!
Under året tappade vi 30 medlemmar, men 28 tillkom, så förändringen totalt var ju liten. Andelen kvinnliga medlemmar är fortfarande på en glädjande hög nivå (28%). En oroande sak för framtiden är att fram till årsmötet saknades betalning av årsavgiften för 104 medlemmar! Så nu vidtar ett tråkigt och tidsomfattande arbete med påminnelser för kassör och ordförande.
Efter årsmötesförhandlingarna, som genomfördes exemplariskt snabbt, avtackades Gunnar Eriksson med blommor. Han har valt att ställa sin plats tillförfogande för ”en yngre kraft” och den valberedningen hade hittat och som valdes var Björn Lindeberg som dock inte kunde närvara p g a förkylning. Detsamma gällde för Åsa Sjölund så med två borta ur den nya styrelsen blev det inte aktuellt med någon fotografering av nya styrelsen. Omval på två år skedde av Urban Nyblom (ordförande), Åsa Sjölund (vice sekreterare) och Torsten Olsson (Ledamot).

På årsmötet delas ju också vandringspriset för utförda renoveringar under det gångna året ut – och för 2019 delades priset mellan Gunnar ”Barret” Skog, Norrköping och Henry Hammar, Oxelösund.

Så återstod bara det traditionella årsmötesfikat med muffins – men vi kunde också bekanta oss med de nya profilkläder som klubben kommer att satsa på till sommaren: en jacka i marinblått med klubbmärke samt en kortärmsskjorta, likaså med klubbmärke. Flera medlemmar passade på att beställa för leverans lån gt fram i vår.