Kören på Gästspel

Automobilsällskapets eminenta ConKÖR de Charme gjorde ett mycket uppskattat gästspel på äldreboendet Väverskan för ett tag sedan. De boende mottog den vackra sången med stor glädje. Kören har nu tretton medlemmar – om du är sugen på att vara med, kontakta Gunilla Malmqvist på tel 070-6192142