ÅRSMÖTET 16 FEB

Som vanligt blev årsmötet välbesökt med drygt 50 medlemmar och såväl revisorer som mötesdeltagarna godkände årsredovisningen och gav styrelsen ansvarsfrihet för 2018. Resultatet slutade på ett minus på drygt 20 000 kr, vilket var mindre än beräknat eftersom utgifterna för jubileumsåret har varit relativt stora. Årsavgiften för 2020 beslöts ligga kvar på 300 kr för huvudmedlem och 100 kr för familjemedlem.

Styrelsen utökas med två personer för att kunna fördela ansvar och arbetsbördor på ett bättre sätt. Styrelsen ser ut på detta sätt efter valet:

Ordförande: Urban Nyblom Skreterare: Elisabeth Granath, Omval 2019-2020 Kassör:Monica Olsson, Omval 2019-2020 Vice Ordförande: Per Sjölund Nyval 2019-2020 Vice Sekreterare: Åsa Sjölund Nyval 2019 Ledamot 1: Thorsten Olsson Ledamot 2: Anders Jansson Omval 2019-2020 Suppleant 1: Gunnar Eriksson Nyval/Fyllnadsval 2019 Suppleant 2: Leif Thor Omval 2019-2020

Fr.v. Gunnar Eriksson, Elisabeth Granath, Urban Nyblom, Anders Jansson, Monica Olsson, Per Sjölund, Åsa Sjölund, Thorsten Olsson, Leif Thor


Renoveringsutmärkelsen
I år var det rekordmånga kandidater till utmärkelsen och därför får två medlemmar dela på vandringspriset och en medlem får Hedersomnämnande. Leif Wahlström och Jan Hellström delar på vandringspriset och Robert Tholén får Hedersomnämnandet.