Automobilsällskapet får 75 000 kr

Automobilsällskapets Ångsektion (kommer att bli en separat förening) har beviljats 75 000 kr av kommunstyrelsen för ångvagnsprojektet – vilket kommer att innebära att ångtrycket ökar avsevärt.  Sektionen har hittills gjort ett antal studiebesök och nästa steg blir att forma den nya föreningen som dock kommer att arbeta i nära relation med Automobilsällskapet men med en helt autonom finansiering och verksamhet.