Styrelse

Automobilsällskapets styrelse 2018

Ordförande: Urban Nyblom

Tyras väg 29, 611 50 NYKÖPING
Tel: 070-214 14 64
urbannyblom@yahoo.se

___________________________________

Sekreterare: Elisabeth Granath

Elisabeth

Kila, Vik, 611 90 Ålberga
Tel: 073-807 30 49

egkilavik@gmail.com

___________________________________

Kassör: Monica Olsson

Pegevägen 23, 611 72 STIGTOMTA

Tel:0155-21 37 63 eller 070-402 36 86
beriro@telia.com

___________________________________

Ledamot 1: Thorsten Olsson

Thorsten

Pegevägen 23, 611 72 STIGTOMTA
Tel:0155-21 37 63 eller 070-651 06 79
motol@telia.com

___________________________________

Ledamot 2: Anders Jansson

Skyttelvägen 1, 611 57  Nyköping
Tel: 0155-28 48 62 eller 070-588 48 62
anders@j-zon.se

___________________________________

Suppleant 1: Per Sjölund

Rebslagaregatan 5D
Tel: 0155-97087 eller 070-551 13 38
per.sjolund55@gmail.com

___________________________________

Suppleant 2: Leif Thor

P1030222

Vales väg 13, 611 50  NYKÖPING

Tel: 0155-574 65 eller 070-759 57 36

lohthor@tyfonmail.se

___________________________________

Försäkringskommitté: Ingvar Lindqvist, Leif Wahlström, Andrew Nilsson

Teknisk och miljökommitté: Ove Almqvist, Anders Jansson, Bo Johansson

Rallykommitté: Urban och Sonja Nyblom, Ola och Marie Löfgren

Hamnkommitté: Urban Nyblom, Thorsten Olsson, Anders Jansson, Leif Thor

Medlemsregistrator: Patrik Wandin

KM-redaktör: Urban Nyblom

___________________________________

REVISORER

Björn Koefoed, Ängstugevägen 7, 611 61 NYKÖPING                                        Tfn: 0155-26 05 71 eller 070-97054 71

Jimmy Lindell, Jupitervägen 10, 611 60  NYKÖPING                                          Tfn: 0155-28 14 73  eller 0155-771 36

VALBEREDNING
Geire Wetterström, Vinterhyttan, 611 95 NYKÖPING,                                          Tfn: 0155-22 41 85                                                                           

Eva-Marie Ruus, Stensborgsvägen 3A, 611 67 NYKÖPING                              Tfn 0155-21 34 41