Automobilsällskapets synpunkter på kommunens förslag om hamnens framtida utveckling

Idag har Automobilsällskapet skickat in yttrande på kommunens förslag utifrån hur det påverkar klubbens verksamhet.

Sammanfattningsvis anser Automobilsällskapet följande:
”Vi har tagit del av planarkitekternas förslag till framtida disposition av Nyköpings Hamn och i samband därmed vill vi uttrycka följande tankar: Vi ser med oro på det framlagda förslaget som om det genomförs i sin helhet fullständigt omöjliggör för Automobilsällskapet att fortsätta sina populära onsdagsträffar. Dessutom tar det bort möjligheterna för andra större aktiviteter som ytorna i hamnen nu ger möjlighet till, t ex marknader, utställningar, uppvisningar o s v. Vi tror att hamnen måste ge möjlighet till aktiviteter som i sig drar besökare – utan aktiviteter kommer inte folk att besöka restaurangerna i den utsträckning som sker idag – och hur skall det då gå att driva ytterligare två restauranger?”

Hela vårt yttrande finns att läsa här: Automobilsällskapets synpunkter