Kommunens planer för hamnens framtida utveckling


Nyköpings kommun har tagit fram ett planprogram för utveckling av Nyköpings hamn. Programmet föreslår en ganska omfattande förändring av delar av hamnområdet med en mängd nybyggnationer. Om programmet blir verklighet i sin helhet eller i vissa delar kommer det att allvarligt påverka våra Hamnträffar. Automobilsällskapet arbetar med en skrivelse till kommunen där vi förklarar hur vi ser på hamnens utveckling, våra behov och vad vi tillför hamnen och kommunen. När skrivelsen är inskickad kommer vi att lägga ut den på hemsidan.
Men du som medlem och medborgare har också möjlighet att ge dina synpunkter via kommunens hemsida. Där finns förutom ett formulär för synpunkter även planprogrammet i sin helhet inklusive karta.