Nygammal styrelse på årsmötet den 18e februari

Till 6 sjundedelar gammal styrelse, fr v Åsa och Per Sjölund (ledamöter), Anders Jansson (ledamot), Urban Nyblom (ordförande), Elisabeth Granath (sekreterare), Björn Lindeberg (ledamot) och nyvalde kassören Per Gustafsson.

Trots ett underskott på drygt 10 000 kr så beviljades styrelsen ansvarsfrihet för år 2022. Två ledamöter avgick ur styrelsen och avtackades högtidligt: Leif Thor efter sex år och Monica Olsson efter tio års styrelsearbete. Per Gustafsson valdes till ny kassör och Monica utsågs till ”Senior Rådgivare i Ekonomiska Frågor” – en befattning utanför styrelsen, men med i första hand ett stöd för den tillträdande kassören.

Avgående kassören Monica Olsson med fina blommor.

I samband med årsmötet delades årets utmärkelse för ett gott renoveringsarbete ut till Tomas Strandberg som har renoverat en Volvo Amazon 1965 till det skick och standard hans första ungdomsbil hade. En av klubbens idogaste renoverare Ingvar Lindqvist fick ett hedersomnämnande för renoveringen av en annan Amazon, nämligen en Kreidler Amazone, moped från 1957.

Förra årets renoverare Gunnar Skog lämnar över vandringspriset till Tomas Strandberg. Ordföranden Urban Nyblom framför gratulationer.