Automobilsällskapets synpunkter på kommunens förslag om hamnens framtida utveckling

Idag har Automobilsällskapet skickat in yttrande på kommunens förslag utifrån hur det påverkar klubbens verksamhet.

Sammanfattningsvis anser Automobilsällskapet följande:
”Vi har tagit del av planarkitekternas förslag till framtida disposition av Nyköpings Hamn och i samband därmed vill vi uttrycka följande tankar: Vi ser med oro på det framlagda förslaget som om det genomförs i sin helhet fullständigt omöjliggör för Automobilsällskapet att fortsätta sina populära onsdagsträffar. Dessutom tar det bort möjligheterna för andra större aktiviteter som ytorna i hamnen nu ger möjlighet till, t ex marknader, utställningar, uppvisningar o s v. Vi tror att hamnen måste ge möjlighet till aktiviteter som i sig drar besökare – utan aktiviteter kommer inte folk att besöka restaurangerna i den utsträckning som sker idag – och hur skall det då gå att driva ytterligare två restauranger?”

Hela vårt yttrande finns att läsa här: Automobilsällskapets synpunkter

Protestera mot skrotningsförslaget!

Naturvårdsverket har kommit med ett förslag till nya regler kring bilskrotning och export av skrotbilar och beg. delar som inte tar någon hänsyn till de möjligheter som måste finnas för oss i motorfordonsrörelsen. Hela beredningen kan läsas på MHRF:s hemsida och det finns ett upprop mot det här förslaget på http://upprop.nu/KEFS. Gå in och protestera du också! Jag var inne idag (9 juli) kl 10.10 och har nr 4204 på listan och den ökar hela tiden. Urban Nyblom

Damlunch på Oscarshäll den 26 juni

Elva personer hörsammade samlingen för damutflykt med lunch på Oscarshälls fik och mumsade på schnitzel eller rödspätta. Vädret var litet kynnigt, men alla var glada ändå. Vi hoppas på mycket större anslutning till Damernas Gästabud den 16 september med körning till Grytsberg i Stjärnhov. Det får ni inte missa!