Öppen Ångträff 17.00-19.00

Vi håller Öppet Hus i arbetslokalen i Bara Industriområde från kl 17.00 visar upp ångvagnen, visar bilder från hela byggtiden, bjuder på fika och diskuterar ånga med alla ångmedlemmar.