Funktionärslunch

De medlemmar som tjänstgjort som funktionärer i hamnen bjuds på lunchbuffé i klubblokalen. Inbjudan har gått ut till berörda och svar skall vara oss till handa så snart som möjligt.