Hamnträff, Tema: Franska bilar

Temabilar med klar samlarfordonskaraktär s.k. ”Blivande Klassiker” kan vara så nya som 10 år, men för att få parkera på kajen skall även temafordonen vara minst 30 år gamla och i fint skick. Alla fordon minst 30 år och i fint skick är välkomna