Medlemskväll med ”bilsläktforskning”

Klubblokalen öppnar för fika redan kl 17.00 och kl 18.15 kommer Barbro Stålheim, Ordförande i Släktforskarföreningen att berätta för oss hur vi kan ta hjälp av släktforskarnas redskap för att reda ut våra bilars historia. Om intresse finns kan det resultera i en studiecirkel exklusivt för oss. Det har ju gått ett intressant program på TV om gamla hus under hösten kallat ”Det sitter i väggarna”. För vår del kanske man skulle kunna kalla den här forskningen ”Det sitter i plåten”

Ingvar o Eva-Marie är värdar