Ångvagnssektionen får 20 000 kr

Från Riksantikvarieämbetet har Automobilsällskapets Ångvagnssektion erhållit 20 000 kr som skall gå till det fortsatta projektet. Det är givetvis mycket värdefullt att få pengarna, men nästan ännu viktigare är det att vi får ett kvitto på att vårt projekt uppskattas även nationellt, säger ordföranden Ingemar Persson. Vi är en av 88 utvalda s.k. arbetslivsmuseer som får dela på 8 miljoner i år, så vår del är jämförelsevis en ganska liten del av kakan.