Ångans Dag i Mariefred

Ångvagnssektionen kommer att visa upp ångvagnen, men det vore roligt om fler klubbmedlemmar kommer med sina fordon även om de inte är ångdrivna.  Utställningsparkeringen i hamnen öppnar kl 11.00. Fina priser i People’s Choice, prisutdelning på hamnplan kl 14.00